PL
gardenae Zielone dachy
    Powierzchnia zielonych dachów to nie tylko obecna moda ale przede wszystkim ekologiczne podejście do przestrzeni oraz racjonalne wykorzystanie wody opadowej. System zielonych dachów to dla Inwestorów szansa na zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej oraz poprawa estetyki budynku. Zielone dach to nie tylko maty rozchodnikowe czyli dach ekstensywny ale także dachy użytkowe, na których istnieją ciągi komunikacyjne, cieki wodne, a także są posadzone drzewa. Nasze działania w tworzeniu zielonych dachów wspiera firma Optigreen.

Zostań naszym Klientem i skorzystaj z naszych usług już teraz!

gardenae
Copyright by Gardenae, 2007. Ostatnia aktualizacja strony: 2021